ÜYELİK AYDINLATMA METNİ

ÜYELİK AYDINLATMA METNİ

 

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.  

b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Kişisel Verilerinizin Hangi Yöntemle Toplandığı ve Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgisi: Ad, Soyad,Cinsiyet

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

https://www.kartalyuvasi.com.tr/login.aspx?lang=tr-TR üzerinden otomatik yollarla toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

İletişim Bilgisi: E-posta Adresi, Cep Telefonu

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

(E-posta Adresiniz Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla “Stoğa Gelince Haber Ver” seçenini tercih etmeniz halinde)

https://www.kartalyuvasi.com.tr/login.aspx?lang=tr-TR üzerinden otomatik yollarla toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Diğer - Kullanıcı İşlem Bilgileri: Takip Listesi, Favorilerim, İadelerim, Kuponlarım, Gift Card

 

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

https://www.kartalyuvasi.com.tr/login.aspx?lang=tr-TR üzerinden otomatik yollarla toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

 

İşlem Güvenliği: Şifre

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

https://www.kartalyuvasi.com.tr/login.aspx?lang=tr-TR üzerinden otomatik yollarla toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

 

c) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; aşağıda yer verilen üçüncü taraflara ve belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir:

Yurt dışında Yerleşik Üçüncü Taraf

Aktarıma Konu Olabilecek Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

Aktarım Amacı

Yetkili kamu kurum ve kuruluşlar

Yukarıda b) bölümünde sayılan verilerin tamamı

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

d) İlgili Kişi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme

İlgili kişi olarak, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre göre Vişnezade  Mahallesi Kadırgalar Caddesi No:1 Beşiktaş Tüpraş Stadyumu Otopark Girişi Kat:1 İç Beşiktaş- İstanbul adresine yazılı olarak iletebilir veya [email protected] e-posta adresine e-posta yoluyla veya [email protected] kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletebilirsiniz.