İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ

İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ

 

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Kişisel Verilerinizin Hangi Yöntemle Toplandığı ve Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgisi: Ad, Soyad

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

https://www.kartalyuvasi.com.tr/iletisim/ üzerinden otomatik yollarla toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

İletişim Bilgisi: E-Posta, Telefon, İl, Tam Adres bilgisi

Talep / Şikayetlerin Takibi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Sürdürülmesi

https://www.kartalyuvasi.com.tr/iletisim/ üzerinden otomatik yollarla toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Diğer-Kullanıcı İşlem Bilgileri: İletişim Tercihi, Mesaj Türü, Mesaj Başlığı  Mesaj Konusu, Mesaj

Talep / Şikayetlerin Takibi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

https://www.kartalyuvasi.com.tr/iletisim/ üzerinden otomatik yollarla toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

 

c) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; aşağıda yer verilen üçüncü taraflara ve belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir:

 

Yurt İçinde Yerleşik Üçüncü Taraf

Aktarıma Konu Olabilecek Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

Aktarım Amacı

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Yukarıda b) bölümünde sayılan verilerin tamamı

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

 

d) İlgili Kişi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme

İlgili kişi olarak, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre göre Vişnezade Mahallesi Kadırgalar Caddesi No:1 Beşiktaş Tüpraş Otopark Girişi Kat:1 İç  Beşiktaş - İstanbul adresine yazılı olarak iletebilir veya [email protected]  e-posta adresine e-posta yoluyla veya [email protected] kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletebilirsiniz. 

Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”tarafından bilgime sunulan Ticari Elektronik İleti Aydınlatma Metni’ni okudum ve bilgilendim.  

 

Ticari Elektronik İleti Aydınlatma Metni’nin sınırları çerçevesinde; reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak verdiğim iletişim bilgileri üzerinden Şirket tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesine ve bu gönderimin yapılabilmesi için kişisel verilerimin Şirket’in tedarikçilerine (örn. aracı hizmet sağlayıcılarına) aktarılmasına açık rızam vardır.

 

Ticari elektronik ileti gönderimi hiçbir surette açık rızanız olmadan yapılmayacaktır. Bu konudaki karar tamamen takdirinizde olup bu konuda tarafınıza bir zorlamada bulunulmamaktadır. Seçiminiz bizler ile olan ilişkinizde herhangi bir olumsuzluğa yol açmayacaktır.

 

Tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin açık rızanızın olmaması durumunda her zaman Şirketimiz ile ilgili gelişmelere, etkinliklere Facebook, Twitter, Instagram hesaplarımızdan ve internet sitemizden ulaşabilirsiniz.  

 

 

 

https://www.instagram.com/kartalyuvasibjk/

https://www.facebook.com/BJKKartalYuvasi/?locale=tr_TR

https://twitter.com/BJKKartalYuvasi