GIFT CARD HEDİYE EDİLECEK KİŞİ AYDINLATMA METNİ

GIFT CARD HEDİYE EDİLECEK KİŞİ AYDINLATMA METNİ

 

B maddesinde sayılan kişisel verileriniz, üçüncü kişi tarafından adınıza tanımlanan ve tarafınıza gönderilen Kartalyuvası Gift Card kapsamında elde edilmiştir. Kişisel verilerin, ilgili kişi dışındaki üçüncü kişiden elde edilmesi durumunda, veri sorumlusu tarafından aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerekmektedir.

 

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amaçlarımızı ve bu kapsamda haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz. 

 

a) Veri Sorumlusu 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir. 

 

 

b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri 

 

İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri 

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği 

Kişisel Verilerinizin Hangi Yöntemle Toplandığı ve Hukuki Sebebi 

Kimlik Bilgileri: Ad, Soyad

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 

https://www.kartalyuvasi.com.tr/hediyekarti/ üzerinden otomatik yollarla elde edilen kişisel verileriniz  KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

İletişim: E-posta

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

https://www.kartalyuvasi.com.tr/hediyekarti/ üzerinden otomatik yollarla elde edilen kişisel verileriniz  KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

Müşteri İşlem Bilgisi: Hediye Kart Tutarı

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

https://www.kartalyuvasi.com.tr/hediyekarti/ üzerinden otomatik yollarla elde edilen kişisel verileriniz  KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

Müşteri İşlem Bilgisi: Mesaj Metni

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

https://www.kartalyuvasi.com.tr/hediyekarti/ üzerinden otomatik yollarla elde edilen kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

 

 

 

c) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

 

Kişisel verileriniz; aşağıda yer verilen üçüncü taraflara ve belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir:

 

Yurt içinde Yerleşik Üçüncü Taraf

Aktarıma Konu Olabilecek Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

Aktarım Amacı

Yetkili kamu kurum ve kuruluşlar

b maddesinde sayılan kişisel verilerin tamamı

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

 

d) İlgili Kişi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme  

 

İlgili Kişi olarak, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Vişnezade Mahallesi Kadırgalar Caddesi No:1 Beşiktaş Tüpraş Stadyumu Otopark Giriş Kat:1 İç Beşiktaş/İSTANBUL  adresine yazılı olarak iletebilir veya [email protected] e-posta adresine e-posta yoluyla veya [email protected] kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletebilirsiniz.