STOĞA GELİNCE HABER VER ALANI AYDINLATMA METNİ

 

 

STOĞA GELİNCE HABER VER ALANI AYDINLATMA METNİ

 

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amaçlarımızı ve bu kapsamda haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.

 

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Kişisel Verilerinizin Hangi Yöntemle Toplandığı ve Hukuki Sebebi

İletişim: E-Posta Adresi

 

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 Stoğa Gelince Haber Ver alanından otomatik yollarla toplanan kişisel verileriniz  KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Diğer: Talep edilen ürün bilgisi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Stoğa Gelince Haber Ver alanından otomatik yollarla toplanan kişisel verileriniz  KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

 

c) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; aşağıda yer verilen üçüncü taraflara ve belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir:

Yurt İçinde Yerleşik Üçüncü Taraf

Aktarıma Konu Olabilecek Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

Aktarım Amacı

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

İletişim: E-posta Adresi, Diğer: Talep edilen ürün bilgisi

 

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Tedarikçiler

İletişim: E-posta Adresi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

d) İlgili Kişi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme

İlgili kişi olarak, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre VişnezadeMahallesi Kadırgalar Caddesi No:1 Beşiktaş Tüpraş Stadyumu Otopark Girişi Kat:1 İç Beşiktaş - İstanbul adresine yazılı olarak iletebilir veya [email protected]  e-posta adresine e-posta yoluyla veya [email protected] kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletebilirsiniz.