KORSAN İHBAR FORMU

“**Serbest alanlarda bizlerle paylaşacağınız kişisel verileriniz Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak işlenmiş sayılacaktır. Özel nitelikli kişisel veri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyet ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler) paylaşılmamasına özen gösterilmesini rica ederiz.”;
Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yukarıdaki alanlar üzerinden tarafımıza açıklayacağınız kişisel verileriniz Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini amaçlarıyla işlenecektir. Ayrıntılı bilgiye Korsan İhbar Formu Aydınlatma Metni ’nden ulaşabilirsiniz.