FRANCHISE BAŞVURU FORMU AYDINLATMA METNİ

 

FRANCHISE BAŞVURU FORMU AYDINLATMA METNİ 

 

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amaçlarımızı ve bu kapsamda haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz. 

 

a) Veri Sorumlusu 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir. 

 

b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri 

 

İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri 

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği 

Kişisel Verilerinizin Hangi Yöntemle Toplandığı ve Hukuki Sebebi 

Kimlik Bilgileri: Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi

Denetim / Etik Faaliyetlerinin yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi , İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

https://www.kartalyuvasi.com.tr/franchise-basvuru-formu/ üzerinden otomatik yollarla elde edilen kişisel verileriniz  KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Mesleki Deneyim: Eğitim durumu

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

https://www.kartalyuvasi.com.tr/franchise-basvuru-formu/ üzerinden otomatik yollarla elde edilen kişisel verileriniz  KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

İletişim: Cep Telefonu, Ev/İş Telefonu, E-posta, Ev Adresi, İş Adresi, Ülke

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi,  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

https://www.kartalyuvasi.com.tr/franchise-basvuru-formu/ üzerinden otomatik yollarla elde edilen kişisel verileriniz  KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

Diğer-Ticari Bilgiler: Ticari Ünvan, Şirket İsmi, Şirket Adresi, Vergi Dairesi, Vergi Numarası, Telefon, Faks, E-posta, Kiralık/Sahiplik durumu, Aylık Kira

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

https://www.kartalyuvasi.com.tr/franchise-basvuru-formu/ üzerinden otomatik yollarla elde edilen kişisel verileriniz  KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

Finans: Hesap No, Yatırım için ayırdığınız miktar, Banka İsmi, Banka Şubesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

https://www.kartalyuvasi.com.tr/franchise-basvuru-formu/ üzerinden otomatik yollarla elde edilen kişisel verileriniz  KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

 

c) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

 

Kişisel verileriniz; aşağıda yer verilen üçüncü taraflara ve belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir:

 

Yurt içinde Yerleşik Üçüncü Taraf

Aktarıma Konu Olabilecek Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

Aktarım Amacı

Tedarikçiler

b maddesinde sayılan kişisel verilerin tamamı

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yetkili kamu kurum ve kuruluşlar

B maddesinde sayılan kişisel verilerin tamamı

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

 

d) İlgili Kişi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme

İlgili kişi olarak, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre göre Vişnezade  Mahallesi Kadırgalar Caddesi No:1 Beşiktaş Tüpraş Stadyumu Otopark Girişi Kat:1 İç Beşiktaş- İstanbul adresine yazılı olarak iletebilir veya [email protected] e-posta adresine e-posta yoluyla veya [email protected] kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletebilirsiniz.