MESAFELİ SATIŞ AYDINLATMA METNİ

MESAFELİ SATIŞ AYDINLATMA METNİ

 

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.  

b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Kişisel Verilerinizin Hangi Yöntemle Toplandığı ve Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgisi: Ad, Soyad

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

www.kartalyuvasi.com.tr web sitesindeki ödeme alanları üzerinden otomatik yollarla toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

İletişim Bilgisi: E-Posta, Cep Telefonu, İl, İlçe, Mahalle,  Tam Adres

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi

www.kartalyuvasi.com.tr web sitesindeki ödeme alanları üzerinden otomatik yollarla toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Müşteri İşlem İşlem Bilgileri: Mesaj

Talep ve Şikayetlerin Takibi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

www.kartalyuvasi.com.tr web sitesindeki ödeme alanları üzerinden otomatik yollarla toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Müşteri İşlem İşlem Bilgileri: Sipariş Bilgisi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

www.kartalyuvasi.com.tr web sitesindeki ödeme alanları üzerinden otomatik yollarla toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

 

c) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; aşağıda yer verilen üçüncü taraflara ve belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir:

 

Yurt İçinde Yerleşik Üçüncü Taraf

Aktarıma Konu Olabilecek Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

Aktarım Amacı

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Yukarıda b) bölümünde sayılan verilerin tamamı

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Tedarikçiler

Kimlik Bilgisi: Ad, Soyad

İletişim Bilgisi: E-Posta, Cep

 Telefonu, İl, İlçe,  Mahalle,

  Tam Adres

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

d) İlgili Kişi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme

İlgili kişi olarak, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre göre Vişnezade Mah, Kadırgalar Cad. No:1 Beşiktaş Tüpraş Stadyumu Otopark Girişi Kat:1 İç Beşiktaş / İstanbul adresine yazılı olarak iletebilir veya [email protected]  e-posta adresine e-posta yoluyla veya [email protected]  kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletebilirsiniz.