CAYMA FORMU AYDINLATMA METNİ

CAYMA FORMU AYDINLATMA METNİ

 

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.  

b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Kişisel Verilerinizin Hangi Yöntemle Toplandığı ve Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgisi: Ad, Soyad, İmza (Cayma Formu’nun elden teslim edilmesi halinde)

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi

[email protected] adresine e-posta üzerinden iletmeniz halinde otomatik yollarla veya şirketimizin adresine elden veya posta yolu ile teslim etmeniz halinde kısmen otomatik yollarla işlenecek kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

İletişim Bilgisi: Adres, E-posta Adresi (E-posta yoluyla cayma hakkınızı kullanmak istediğinizi belirtmeniz halinde)

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Bir uyuşmazlık halinde yasal hak ve taleplerinizi ilgili kurumlara yöneltmeniz halinde; Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi)

[email protected] adresine e-posta üzerinden iletmeniz halinde otomatik yollarla veya şirketimizin adresine elden veya posta yolu ile teslim etmeniz halinde kısmen otomatik yollarla işlenecek kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Müşteri İşlem Bilgisi: Sipariş Tarihi veya Teslim Tarihi, Cayma Hakkına Konu Mal veya Hizmet (Ürün İsmi-Ürün Kodu), Cayma Hakkına Konu Mal veya Hizmetin Bedeli, Tarih

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, (Bir uyuşmazlık halinde yasal hak ve taleplerinizi ilgili kurumlara yöneltmeniz halinde; Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi)

 

[email protected] adresine e-posta üzerinden iletmeniz halinde otomatik yollarla veya şirketimizin adresine elden veya posta yolu ile teslim etmeniz halinde kısmen otomatik yollarla işlenecek kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

 

c) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; aşağıda yer verilen üçüncü taraflara ve belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir:

Yurt dışında Yerleşik Üçüncü Taraf

Aktarıma Konu Olabilecek Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

Aktarım Amacı

Yetkili kamu kurum ve kuruluşlar

Yukarıda b) bölümünde sayılan verilerin tamamı

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

d) İlgili Kişi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme

İlgili kişi olarak, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre göre VişnezadeMahallesi Kadırgalar Caddesi No:1 Beşiktaş Tüpraş Stadyumu Otopark Girişi Kat: 1 İç 34357 Beşiktaş - İstanbul adresine yazılı olarak iletebilir veya [email protected] e-posta adresine e-posta yoluyla veya [email protected] kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletebilirsiniz.